Sitemap Kontakta oss
 
 

Vedhuggare kan göra stor skada

 

Bild - HålträdPå en avverkning av idag har skogsarbetaren oftast tagit någon form av naturhänsyn. Tyvärr förstår inte alla detta. Man tror att de kvarlämnade träden är lämpliga för vedhuggning. Några små grupper av kvarlämnade träd fyller ett syfte, det har betydelse för naturen.

 

 

 

Trots småskalighet kan en vedhuggare göra stor skada om han/hon ger sig in i miljöer som sällan drabbats av störningar. Varsamhet krävs exempelvis i speciella miljöer som raviner, klyftor, blockmarker, berg- och rasbranter, strandskogar och sumpskogar med naturskogskaraktär. Ja, i alla markområden där växter och djur har anpassats till att det inte sker många förändringar.

 

Vedhuggning kan vara nyttig
I vissa miljöer kan vedhuggning vara nyttig. Till exempel vid borthuggning av inväxande granskog, restaurering av igenvuxna hagmarker och åtgärder i tidigare åkerholmar. Men var försiktig! Sådan upphuggning och restaurering kräver ibland speciell kunskap. Tala gärna med Skogsstyrelsen innan sådana åtgärder påbörjas. Vi kan också bistå med tips om de ekonomiska bidrag som finns.