Sitemap Kontakta oss
 
 

Röjning och gallring

 

RöjskogRöjning = Såga ned stammar för att gynna de kvarvarande träden. Trädstammarna sänds inte till industrin utan får vara kvar på marken eller i måttlig omfattning tas ut som ved. Röjning bör vanligen göras när träden är 2-4 meter höga.
I vårt distrikt finns mängder av oröjd skog. Lämna inte oröjt för att skapa vedhuggning. Det är dålig ekonomi och synnerligen kortsiktig skötsel av skogen. Den skall växa i närmare 100 år.

 

Gallring = Samma syfte som röjning men nu tas virket tillvara som exempelvis massaved, sågkubb eller klentimmer. I distriktet finns många områden där det borde gallras.
Från gallring får vi industrivirke som än så länge gett bättre ekonomi till skogsägaren än veduttag, men kombinera gärna gallring med vedhuggning.

Nygallrad skog

Veduttag
I gallringar avverkas ofta virkesbitar som är för klena (smala) att skicka som massaved. En del tänkta massavedsbitar fyller inte kvalitetskraven utan har skador av röta eller är
för krokiga. Varje gallring innehåller en hel del virke som passar till brännved. Det borde finnas möjlighet för en självverksam skogsägare att ta ut brännved vid gallringar och sedan vara vedförsäljare. Om du ändå skall gallra och ser veduttaget som en möjighet så kan kombinationen ge bättre lönsamhet. Speciellt om man kan förädla tjänsten genom kapning, klyvning och sköta vedtransporterna - leverans vid dörren.