Sitemap Kontakta oss
 
 

Att handla med ved

 

Vad som är lämplig prisnivå får säljare och köpare avgöra själva. Avverkningskostnaderna för massaved, fritt vid bilväg, kan ge en indikation om vad ved kostar att ta fram ur skogen. Massaved belastas med höga kvalitetskrav. Klen brännved är å andra sidan dyrare att avverka. Ved som duger till timmer eller massaved gör nog generellt bäst nytta (lönsamhet) i fabriken. Övrig vedråvara kan kanske göra god nytta i ved- eller pelletspannan.

Seriösa yrkesverksamma vedförsäljare bör nog, för att hålla god trovärdighet, kunna ange hur torr veden är och kunna hantera volymmätning av sina leveranser. Otydlighet om varan kan skapa förvirring och missnöjda konsumenter. Radannonser finns ofta i tidningarna och ved bör vara lätt att finna för de flesta, i alla fall i många mindre samhällen.

Värmevärdet bör ha en påverkan på priset då det egentligen är värmeffekten som man säljer. Som exempel kan ren björkved bör alltså vara motiverat att vara dyrare än motsvarande volym av tall- och granved. Björk ger mer effekt av motsvarande volym - men skillnaden är minimal om man räknar i vikt.