Sitemap Kontakta oss
 
 

Värmevärden

 

Uppgifter om värmevärden är svåra att hantera. Dels skiljer värmevärdet kraftigt mellan olika delar av trädet, dels blir eldningsresultatet olika beroende på fukthalten.
Värmevärdet i tall, gran och björk är nästan likadant när det gäller veden (uttryckt i MJ/kg torrsubstans). Däremot blir värmevärdet i björknäver betydligt högre. Björk har dessutom betydligt högre densitet (500kg/m3f)  än tall och gran (ca 400 kg/ m3f).


Generellt innehåller ett tungt vedträ mer energi än ett lätt, förutsatt att tyngden inte beror på vatten.

De tunga trädslagen som bok, ek och björk har dessutom höga värmevärden och är därför populära bland vedeldare. Personligen bryr jag mig inte om värmevärdet. Det virke som passar som ved får bli det och all sorts ved brinner bra om den är torr.  Det som kan ha betydelse är framförallt vid prissättning och handel med ved.  Vedsäljaren har en poäng i att ta lite mer betalt för energirik ved.