Sitemap Kontakta oss
 
 

Några vanliga värmeanläggningar:

 

Vanlig vedspis. En billig investering som håller i 10 år eller mer. Finns att köpa från cirka 10 000 kr eller begagnade och renoverade för en billig peng. En spis värmer flera rum vid öppen planlösning. I ett mindre hus och med en ackumulerande spismur klaras hela uppvärmningsbehovet från några brasor morgon och kväll. Nackdelen är att riktigt kalla dagar är det kanske bara cirka 16 grader på morgonen. Vill man lämna huset under flera dagar krävs kompletterande elvärme.

 

Trivselaspekten och känslan av oberoende vid elavbrott är total. För den ovane kan tvånget att lägga in ved morgon och kväll vara påfrestande, men man vänjer sig snabbt och det blir en trevlig rutin.

Kökspannor fungerar nästan som vedspis men är kopplade på vattensystemet. Finns i olika storlekar och kan värma en mindre villa.

 


Braskamin och spisinsats. Mycket effektiva men ändå krävs kompletterande värmekälla. Det blir snabbt varmt men när man slutar elda sjunker temperaturen igen. Det kan vara frestande att snålelda, vilket skapar miljöskadliga utsläpp och dessutom risk för soteld. Lösningen är att elda lagom stora brasor. Lägg inte in för mycket ved!

Kakelugn och täljstensugn. Lägg in ved en gång om dagen och ha varmt 24 timmar om dygnet. Den korta och intensiva eldningen gör att man kan komma upp i bra eldningstemperatur och få effektiv, miljövänlig eldning. Några elektriska element vara bra att ha om du vill resa bort en vecka på vintern.

Vedpanna. Då är det en självklarhet att ha rejäla ackumulatortankar. När det är som kallast behövs bara en brasa om dygnet, sommartid kanske en gång i veckan. En elpatron löser problemet om man behöver vara bortrest längre tid. Nu finns möjlighet att söka bidrag för installation av solvärme. Att ha solvärme på sommaren samt vedeldning under kallaste perioden borde vara ett intressant alternativ.

Gamla vedpannor och så kallade kombinationspannor bör skrotas –snarast. Gamla kombipannor är ineffektiva och spyr mest ut avgaser. Kombi- eller dubbelpannor är ej är utformade för vedeldning. Kombipannor är oftast avsedda för oljeeldning, med vedalternativ som nödlösning. Det finns nu en intressantare variant av panna som kombinerar ved och pellets. När veden slocknat tar pelletsen vid.

Ved kostar från cirka 5-10/kWh öre från egen skog och med eget arbete och upp till 50 öre/ kWh om man köper ved och arbete.

Pellets. Vill man vara riktigt bekväm och dessutom kunna lämna huset flera dagar kan pellets vara ett mycket konkurrenskraftigt alternativ. Vanligast är pelletsbrännare som installeras i pannan. Pelletskaminer börjar bli vanliga i hus som inte har vattenburen värme. Det finns också en kamintyp som kan kombinera pellets med vedeldning. Välj P-märkta brännare eller kaminer.

Flis. Flis är vanligen något för större anläggningar. Större lantbruk, offentliga lokaler och skolor är exempel på anläggningar som värms av flis. Det ställs höga säkerhetskrav på flisanläggningar. Flishantering kan vara väldigt farlig med tanke på brandrisker (till och med självantändning kan förekomma i stora lagringsstackar) och dessutom krävs att andningskydd typ P2 används vid flishantering. I halvtorr flis kan stora mängder mögelsvampar växa till och den som andas in mögelsvampens sporer kan förstöra hälsan för all framtid.

Vedförugn. En vedförugn kostar 15 000 - 20 000 kr och är inget alternativ vid nyinstallation. Däremot kan det i vissa fall vara en bra komplettering till en hållbar panna med liten ackumulatortank och tveksam verkningsgrad. Tala med kommunens energirådgivare eller sotaren om förugn är lämplig på just din panna.