Sitemap Kontakta oss
 
 

Hänsyn till naturen

 

Sverige har nyttjat skogen industriellt sedan lång tid och skogsnäringen är den näring som skapar de största nettoexportinkomsterna till landet. Tillväxten nu är den högsta på de senaste hundra åren och landet har massor av skog.
Men stor del av skogen är brukad kulturskog. Det finns nästan alltid spår av gamla avverkningar i en riktigt gammal skog som verkar "orörd". En del insekter, fåglar, svampar och lavar är redan hotade och ännu fler kan bli hotade i framtiden om deras livsmiljöer störs eller tas bort.

Medvetenheten om att arter hotas och kunskapen om hur man gynnar livsmiljöer har ökat och debatten har lett fram till dagens mål. Att produktions- och miljömålen kan jämställas. Det är viktigt att alla som påverkar skogen också kommer ihåg att ta ansvar för miljön. 
Att redogöra för all form av naturhänsyn blir ganska omfattande och innehåller en hel del fikonspråk. Här är i alla fall några tips:

 

 

Grova lövträd (levande och döda) är alltid en bristvara för många växter och djur.
Spara dessa.

 

 

 

 

 

 

 

Döda träd (liggande eller stående) visar tecken på att området kan ha speciella naturvärden.

Träd med färsk bark kan vara yngelplats för insekter och kan behöva fraktas bort. Däremot bör träd med gammal bark få ligga kvar då gammal ved som bryts ned är en bristvara i skogen.

 

 

 

 

 

Var alltid försiktig i närheten av vatten eller fuktig mark. Sumpskogar, myrkanter och källor är några exempel.

Städa inte i bäckkanter. Det är nästan alltid olämpligt att städa i bäckkanter. Det bör finnas en skyddande bård av växtlighet runt alla bäckar. Djurliv i vatten är beroende av skugga (skyddar mot värme på sommaren och kyla på vintern) och växtlighet som ger rätt sorts näring

 

 

Alla ovanliga trädslag bör oftast lämnas till djurlivet.

Sälgen kan ha fina tickor och blommar tidigt för bina och rönnen älskas av älgen.