Sitemap Kontakta oss
 
 

Vedeldningens ekonomi

 

Den som kan tillreda sin egen ved får givetvis ett billigt bränsle. Ett sätt är att köpa långved och själv kapa och klyva. Eller varför inte köpa färdigkluven ved? Lokala vedleverantörer annonserar oftast i radannonser och ute i glesbygd finns alltid någon som kan leverera fin och billig ved. Småsäckar som säljs på bensinstationer och varuhus är avsedda för "myseldning" och blir väldigt dyra för en storförbrukare. För den som inte har egen skog finns alternativet att hugga ved på annans mark. Följ då alltid skogsägarens instruktioner om hur uttaget skall ske och ordna bra säkerhetsrutiner.

Framtiden är alltid omöjlig att förutsäga. Ett historiskt perspektiv visar att de senaste trettio åren har ved i genomsnitt sjunkit några procent i realt pris varje år och oljan på motsvarande sätt ökat med några procent. Om inget dramatiskt inträffar är alltså trenden att det, i förhållande till olja, blir alltmer lönsamt att använda trä. 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställning av energikostnad.

Bränsle öre/kWh (våren 2006)
Villaolja 105
Direkt el 108
Träpelleter 39  - 50

Berg- värmepump

45 -60
luft-vatten värmepump 55
Brännved 10 - 50

Siffrorna är sammanställda av Östen Östman, erfaren energirådgivare i Hudiksvall

Tips: Östen har gjort en fin 12-sidig prisvärd skrift om vedeldning. Kan beställas från GDE-Net.se