Sitemap Kontakta oss
 
 

Vedhuggarens årstider

 

Januari -mars  2013

Vintertiden är träden i en vilofas och har ingen vattenströmning genom de yttre lagren nära barken.  Att hugga ved nu är mycket lämpligt.

Mars - juni  2013

När vinterns sista snö smält bort är det tid att vara på vedbacken. Kapa och klyv så snart som möjligt. Den torra vårluften lyfter bort fukten ur veden. 

Lägg veden i en hög, eller stapla upp veden, eller lägg in den i en vedbod.   

Midsommar  2013

Ligger veden i en hög kan den plockas in i vedboden eller om man saknar vedbod och lagrar utomhus bör man stapla veden.

Hösten  2013

Den som har en modern vedpanna (eller om vårens torkning varit ovanligt lyckad) kan börja elda med veden.   

För småskaliga vedkaminer, etc är det ännu bättre är om man har ved från 2012 eller äldre som kan eldas först.   

Våren  2014    

Nu torkar veden ytterligare och blir fin till hösten

Sommar - hösten 2014 

Elda och njut av den goda värmen av veden som höggs vintern 2013