Sitemap Kontakta oss
 
 

Lägg inte askan på maten

 

Aska från vedeldning är en ren produkt som är utmärkt att sprida på gräsmattan. Det höga pH värdet motverkar den naturliga försurningen som sker i växtligheten och askan kan alltså ersätta kalkning, om nu kalkning behövs.

Det är mindre lämpligt att lägga aska på bärbuskar eller annat som sedan skall ätas. I vissa delar av vårt land kan askan vara mer eller mindre förorenad av cesium från den svåra olyckan i Tjernobyl. Även om gränsvärden sällan överskrids är det inte trevligt att lägga aska på sådant som man sen äter. Askan blir ju ett koncentrat av allt som fanns i trädet, även tungmetaller.

De små mängder aska en privat vedeldare som har vedspis eller trivselkamin skapar är inga problem. Men se upp med att ren aska kan skapa brännskador på växtligheten. Jag brukar sprida askan på snön och inte så koncentrerat. Däremot kan en villapanna med tiden skapa sådana mängder aska att villatomten inte räcker till. Under några år går det bra att pigga upp gräsmattan med aska, men med tiden kan det bli för mycket.

Lämna till sophantering eller i skogen
Att återföra askan till skogen är ett utmärkt exempel på kretslopp. Askan är ju samma ämne som ved men askan innehåller mindre kväve. På skogsmark tillåts faktiskt inte större spridning än tre hekto/kvadratmeter. Om man beräknar att skörda grot och biomassa i alla skötsstegen, röjning gallring och avverkning, kan givan bli större på bördiga ståndorter. Men givan får inte överstiga tre hekto/kvadtatmeter inom en tioårsperiod.

Har man inte egen skogsmark, eller bra kontakt med en skogsägare, kan vi som bor i Hälsingland skicka askan med soporna. Kom ihåg att aska innehåller glödrester som kan skapa brand i veckor efter eldningstillfället. Via sophanteringen går askan till värmeverket i Bollnäs, gäller även Söderhamn, och bränns en gång till.
Förorenad aska, från oljeeldning eller områden drabbade av cesium, betraktad som miljöfarligt avfall och skall lämnas till avfallshanteringen för deponi. Vedaska räknas som hushållsavfall enligt miljöbalken samt renhållningsförordningen och kommunen är tillsynsmyndighet.
 
Värmeverk och andra som har mer omfattande verksamhet av askspridning ska kontakta Skogsstyrelsen för samråd innan spridning av askan sker i skogen. Storskalig spridning sker oftast med "granulerad" aska som bryts ned långsamt. Du som har småskalig eldning behöver inte skaffa tillstånd för att sprida de små resterna i skogen.

Tips: Aska från pannan eller spisen innehåller glödrester även efter mycket lång tid. Förvara aldrig aska i något brännbart kärl. Särskilda askhinkar kan köpas från försäkringsbolag eller räddningstjänst.