Sitemap Kontakta oss
 
 

Soteld

 

Kalla vinterdagar samt priset på el och olja gör att många vill få lite extra värme genom att elda med ved. Har du rätt utrustning och bra ved är det sällan något problem. Men kyliga dagar när många eldar hårt är risken stor att det kommer att inträffa tillbud och bränder på grund av soteldar. 

Det här är soteld
Den som slarvar och använder fuktig ved eller pyreldar skapar en rök med tjära som kondenserar i eldstaden och skorstenen. Förr eller senare antänds kanske tjäran och brinner i ett våldsamt förlopp - soteld. Den kraftiga eldslågan i skorstenen driver upp temperaturen till närmare 1300 grader (skorstenen tål bara cirka 350 grader). Hettan gör att gaser samt sot utvidgas kraftigt och skorstenen kan få sprickbildningar. Sotelden märker du när det mullrar kraftigt i skorstenen och lågorna kan slå upp flera meter över huset.

 Soteld kan hända för vem som helst. Du kan minska risken för soteld så här:

  • Använd bara torr ved 
  • Korta av upptändningsfasen genom att använda finkluven tändved och näver. Tänd gärna med braständstickor, de brinner utan att ge aska. Små gasolbrännare är ett bra alternativ.   
  • Håll spjällen öppna och låt brasan brinna ut innan du lägger in nytt bränsle

Förbränning kräver syre
Den som har en stor kamin eller gammal panna utan ackumulatortank kan få problem med att det blir för varmt. Den direkta åtgärden bör då vara att minska mängden ved! Att strypa elden är alltid olämpligt. För bästa förbränning krävs maximal mängd syre. Ännu bättre är att ordna värmelagring i ackumulatortank eller stenmaterial. Då kan du elda rejält och sällan. 

Om du får soteld
Ring alltid 112 om du får en soteld. Räddningstjänsten ger dig anvisningar om vad som ska göras. Eftervärmen kan göra att eldsvåda uppstår dagen efter sotelden. Sotaren ska kontrollera anläggningen innan du får elda igen.